นักเรียนจะเรียนอยู่กับอาจารย์ Chris เป็นเวลาสองชั่วโมงในการเรียนการสอนแบบ Interactive Lecture คือนอกจากการการสอนแบบบรรยายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ อาจารย์ Chris แล้ว นักเรียนเองก็มีส่วนร่วมโดยการตอบคำถาม ออกความคิดเห็น หรืออาจจะ เป็นการออกมานำเสนอผลงานจากกิจกรรมระหว่างอาทิตย์ ส่วนอีกสองชั่วโมงนั้นเด็กๆจะถูก แบ่งเป็นสองกลุ่มย่อยเพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆที่ทาง Chris English School ได้ เลือกสรรมา ไม่ว่าจะเป็นหนังที่กำลังฮิต เพลงที่กำลังฮิต หรือข่าวที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ ในขณะนั้น นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่สามารถใช้เพื่อฝึกพูดฝึกฟังภาษา อังกฤษได้อย่างสนุกสนาน

เมื่อเรียนจบนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมามาใช้และฝึกฝนอย่างถูกวิธี นอกจากนั้น อาจารย์ Chris ยังมีวิธีเปิดโลกภาษาอังกฤษอีกมากมายจนทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆ

หมายเหตุ:
- สำหรับน้องๆ อายุ 10-16 ปี
- เรียน 13 ครั้งละ 2 ชั่วโมง 17.00 – 19.00 (มีพักครึ่ง 10 นาที)

 

 
 
 

 


Home Chris Corner Who we are Courses Our Teacher & Staff News & Activities Contact Us  
Chris Delivery
Copyright 2010 Wright English Productions Co.,Ltd. All Right reserved.
Ajarn Chris on Facebook Ajarn Chris on Twitter Chris Channel on Youtube