อาทิ Business writing, reading - การเขียนและอ่านในเชิงธุรกิจ, Job Interviews - การสัมภาษณ์งาน, Making presentations – การเสนองาน การพรีเซ้นท์งาน, Conducting Meetings - การประชุม, Writing Resumes – การเขียนประวัติการเรียนและการทำงาน โดยหลักสูตรจะเน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงในการทำงาน โดยคอร์สได้ถูกออกแบบโดยอาจารย์คริสและทีมอาจารย์ Chris English School อาจารย์ทุกท่านที่สอนสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Bilingual teachers) และมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทข้ามชาติ

แบบแผนการเรียน
English @Work เป็นคอร์สที่มีการสื่อสารระหว่างนักเรียนด้วยกันและอาจารย์ค่อนข้างสูง (Highly interactive) โดยนักเรียนทุกคนจะได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตอบคำถามต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เราเชื่อว่าในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมาก จะทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมากที่สุด

จุดมุ่งหมายของคอร์ส
นอกจากการช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนแล้ว จุดมุ่งหมายของคอร์สนี้คือ
 

  1. เพิ่มความมั่นใจให้นักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ
  2. ให้นักเรียนรู้จักปรับตัวและปรับคำพูดภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับ สถานการณ์นั้นๆ
  3. เชื่อมความสัมพันธ์และเครือค่ายของนักเรียนเพื่อให้ได้ช่วยเหลือกัน
     

หมายเหตุ:

  • สำหรับการสัมภาษณ์งาน ทำเรซูเม่ พรีเซ็นต์งาน ขายงาน เขียนอีเมลล์ ประชุม คุยกับลูกค้า เรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างกันในที่ทำงาน และคำศัพท์ธุรกิจ (คำศัพท์ สำนวน การออกเสียง รูปประโยค)
  • Class นี้เรียนเป็น Eng 24 (24 + 3ชั่วโมง) และจะมีแถมให้อีกหนึ่งครั้งเป็น Class สรุปกับ อ.คริส ทั้งหมดเรียน 9 ครั้ง สัปดาห์ละครั้ง
  • ทุกห้องสอนสดโดย อ.คริสและทีมครู Bilingual ซึ่งนำทีมโดย Aj. Bruce Wright คุณพ่อ Aj. Chris
  • ห้องเรียนหนึ่งห้องไม่เกิน 9 คน
  • ราคา 7,500 บาท


ตารางเรียน:
เสาร์ หรือ อาทิตย์ (9 ครั้ง 3 ชั่วโมง) มีให้เลือก 3 เวลา


10.00 – 13.00 น.
14.00 – 17.00 น.
17.00 – 20.00 น.


แต่ละ Class มีพักครึ่ง 10 นาที


* ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ที่สนใจสมัครกรุณาโทรมาถามตารางที่ Chris English School อีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

 


Home Chris Corner Who we are Courses Our Teacher & Staff News & Activities Contact Us  
Chris Delivery
Copyright 2010 Wright English Productions Co.,Ltd. All Right reserved.
Ajarn Chris on Facebook Ajarn Chris on Twitter Chris Channel on Youtube