หลังจากการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษและวิทยากรอบรมภาษา
อังกฤษและมนุษยสัมพันธ์มากว่า10 ปี ครูคริสมีความฝันว่าจะเปิด
สถาบันสอนภาษาและสถาบันอบรมของตัวเองเพื่อจะได้ช่วยคนไทย
พัฒนาภาษาอังกฤษและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (People Skills) เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจำวันและในการงานเนื่องจากความสำคัญของภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากขึ้นทุกวัน


ดังนั้นความคิดที่จะเปิดโรงเรียนสอนภาษา Chris English School จึงเกิดขึ้น
และได้เปิดให้บริการในปี 2006 เนื่องจากครูคริสยังเป็นคนหนุ่ม!! ที่ชอบ
ความสนุกสนานและความเป็นกันเอง ครูคริสและทีมงานจึงคิดว่าการจะเปิด
เป็นโรงเรียนสอนภาษาทั่วไปเหมือนสถาบันอื่นๆ คงจะไม่เวิร์คเท่าไหร่เพราะ
คนไทยยังจะต้องมาบ่นกันเหมือนเดิมว่า “เรียนไปแต่ไม่ได้ใช้อยู่ดี” ครูคริส
และทีมงานจึงคิดว่าควรจะมีสถาบันสอนภาษาแบบชิลๆ เป็นกันเองที่เป็นรูป
แบบชมรมหรือสโมสรมากกว่า ดังนั้นรูปแบบของ Chris English School จึง
เป็นชมรมของคนชอบพูดชอบเรียนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง นักเรียนหรือ
สมาชิกของ Chris English School จะได้มาเรียนและฝึกภาษาอังกฤษรวมถึง
People Skills ในบรรยากาศแบบทันสมัยในห้องเรียนกับครูเจ้าของภาษาที่
สามารถพูดภาษาไทยได้และมีประสบการณ์กับการสอนคนไทยมานาน
มีคนถามว่าทำไมครูถึงต้องสามารถพูดไทยได้? เพราะว่าการที่ครู
เข้าใจถึงภาษาและวัฒนธรรมไทยทำให้สามารถสอนนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ครูคริสหวังว่า Chris English School จะเป็น
สถานที่ซึ่งคนไทยที่รักการเรียนภาษาอังกฤษจะได้มาเรียนรู้ พูดคุย
และแบ่งบันความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วใน
ชีวิตประจำวัน
 

นอกจากการสอนที่ Chris English School แล้ว อาจารย์
คริสและทีมงานยังได้มีประสบการณ์สอนทั้งบริษัทข้ามชาติ
ต่างๆและบริษัทชั้นนำของไทยอาทิเช่น
       

ทำไมเราจึงเลือกอาจารย์เจ้าของภาษา
(Native English Speakers) ที่พูดภาษาไทย
ได้? บางท่านอาจคิดว่าการที่ได้เรียนกับฝรั่ง
ที่พูดแต่ภาษาอังกฤษจะดีที่สุดเพราะจะได้
ไม่ใช้ภาษาไทยเลย จริงๆแล้วมันก็ดีนะครับ
แต่อย่าลืมว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ
อย่างถ่องแท้แต่อาจารย์ไม่สามารถอธิบาย
เป็นภาษาไทยได้จะทำให้การสื่อสารทำได้
ลำบากและเข้าใจได้ช้าลง

อาจารย์ของเราทุกท่านจึงเป็นอาจารย์ที่ได้
เรียนภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิตโดยใช้ชีวิตทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศทำให้สามารถ
เข้าใจและสอนคนไทยให้เข้าใจภาษาอังกฤษ
อย่างรวดเร็ว

อาจารย์คริสได้ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า
12 ปีที่สอนภาษาอังกฤษและเขียนหนังสือ
เพื่อจัดทำหนังสือเรียนและ CD สำหรับใช้ที่
Chris English School โดยเฉพาะและไม่ได้
จัดจำหน่ายที่อื่น โดย CD ที่แถมมาด้วยจะมี
เพลงประจำโรงเรียน “Good to see you
again” ซึ่งแต่งโดยอาจารย์ของChris English
School

ทุกสัปดาห์ที่มาเรียนที่ Chris English School
นักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์คริสตัวจริงเสียง
จริงไม่มีวีดีโอครับ คอร์สเรียนแต่ละคอร์สจึง
จำกัดที่นั่งและเต็มค่อนข้างเร็ว เนื่องจาก
อาจารย์คริสต้องการสอนเองเพื่อให้ได้ผล
มากที่สุด

ศูนย์ข้อมูลภาษาอังกฤษแบบครบครัน - สำหรับ
คนทิ่คิดว่า “เรียนไปแต่ไม่ได้ใช้”Chris English
School มีทางออกให้คนไทยทุกคนที่มีปัญหานี้
เพราะเรามี Resource Center ที่เปรียบเสมือน
Fitness ภาษาอังกฤษที่สมาชิกนักเรียนสามารถ
ใช้ได้เพื่อเป็นการฝึกภาษาอังกฤษอีกทาง

นอกเหนือจากห้องเรียน Resource Center ของ
Chris English School มีสื่อภาษาอังกฤษอย่าง
เช่น เพลงกับเนื้อร้องเพลงฝรั่งกว่า 100 เพลง
รวมถึงอุปกรณ์ในการฟัง DVD หนังฝรั่งที่นักเรียน
สามารถยืมไปดูที่บ้านหรือจะดูที่โรงเรียนก็ได้
คอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ทกับรายชื่อ Web-
site ฝึกภาษาอังกฤษ CD-ROM ภาษาอังกฤษและ
Listening CD ภาษาอังกฤษ (รวมถึง Listening
CD ของ TOEFL, TOEIC, IELTS สื่อสิ่งพิมพ์
ภาษาอังกฤษเช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
DVD ที่สมาชิกสามารถเอาไปอ่านที่บ้านได้ ครู
คริสยังจะจัด Practicing English from the Media
ในบ่ายวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนให้กับสมาชิก
ที่สนใจจะฝึกภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆ เพราะ
การฝึกภาษาอังกฤษจากสื่อเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ
เก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาได้

สมาชิกของ Chris English School ไม่ว่าจะกำลัง
เรียนอยู่หรือจบหลักสูตรไปแล้วสามารถมาใช้
บริการของ Resource Center และพูดคุยกับครู
หรือเพื่อนๆ คนอื่นๆ ได้ทุกเมื่อ อีกอย่างที่สมาชิก
ทุกคนสามารถที่จะมาร่วมทำได้ตลอดเวลาก็คือ
มาร่วมทำกิจกรรมภาษาอังกฤษกับ Chris English
School เช่น Chris English @ The Movies , Chris
English Camp, และอื่นๆอีกมากมาย เราจะจัดกิจ-
กรรมต่างๆ พวกนี้ทุกเดือนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ใช้ภาษาอังกฤษในเหตุการณ์สนุกๆ ข้างนอกห้อง
เรียนกับ Native Speakers
 
Home Chris Corner Who we are Courses Our Teacher & Staff News & Activities Contact Us  
Chris Delivery
Copyright 2010 Wright English Productions Co.,Ltd. All Right reserved.
Ajarn Chris on Facebook Ajarn Chris on Twitter Chris Channel on Youtube