Chris Jobs

EP.1 Thai Restaurant เมนูไทยในภาษาอังกฤษ : Chris Jobs

EP.1 Thai Restaurant เมนูไทยในภาษาอังกฤษ : Chris Jobs

EP.1-1 ผัดกะเพราไก่ไข่ดาว ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

EP.1-1 ผัดกะเพราไก่ไข่ดาว ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

EP.2 Steak Shop เลือกสเต็ก ให้ตรงสเป็ก : Chris Jobs

EP.2 Steak Shop เลือกสเต็ก ให้ตรงสเป็ก : Chris Jobs

EP.2-1 กินสเต็กให้มีความสุข ต้องรู้จักความสุก : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

EP.2-1 กินสเต็กให้มีความสุข ต้องรู้จักความสุก : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

EP.3 Gas Station Services : Chris Jobs

EP.3 Gas Station Services : Chris Jobs

รู้หรือไม่ "เบนซิน" ไม่ใช่น้ำมัน : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

รู้หรือไม่ “เบนซิน” ไม่ใช่น้ำมัน : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

"ยางแบน" กลายเป็น "คนไทยอ้วน" ได้อย่างไร : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (15 ก.ย. 62)

“ยางแบน” กลายเป็น “คนไทยอ้วน” ได้อย่างไร : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (15 ก.ย. 62)

Gas Station Services : Chris Jobs (15 ก.ย. 62)

Gas Station Services : Chris Jobs (15 ก.ย. 62)

Do you like fitness ? : Chris Jobs (21 ก.ย. 62)

Do you like fitness ? : Chris Jobs (21 ก.ย. 62)

"Fitness" ไม่ใช่ที่ออกกำลังกาย : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (21 ก.ย. 62)

“Fitness” ไม่ใช่ที่ออกกำลังกาย : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (21 ก.ย. 62)

สุขภาพดี ด้วยวิธี "SEX" : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (22 ก.ย. 62)

สุขภาพดี ด้วยวิธี “SEX” : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (22 ก.ย. 62)

I am PT : Chris Jobs (22 ก.ย. 62)

I am PT : Chris Jobs (22 ก.ย. 62)

"Mussels" ไม่ใช่กล้าม : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (28 ก.ย. 62)

“Mussels” ไม่ใช่กล้าม : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (28 ก.ย. 62)

Lift weights : Chris Jobs (28 ก.ย. 62)

Lift weights : Chris Jobs (28 ก.ย. 62)

My trainer and trainers : Chris Jobs (29 ก.ย. 62)

My trainer and trainers : Chris Jobs (29 ก.ย. 62)

"Play yoga" ไม่ใช่เล่นโยคะ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (29 ก.ย. 62)

“Play yoga” ไม่ใช่เล่นโยคะ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (29 ก.ย. 62)

Check in check out : Chris Jobs (5 ต.ค. 62)

Check in check out : Chris Jobs (5 ต.ค. 62)

"ห้องสูท" ไม่ใช่ "ห้องชุด" ในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (5 ต.ค. 62)

“ห้องสูท” ไม่ใช่ “ห้องชุด” ในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (5 ต.ค. 62)

Free rooms : Chris Jobs (6 ต.ค. 62)

Free rooms : Chris Jobs (6 ต.ค. 62)

"Free" ไม่เสียงเงินหรือว่างกันแน่ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (6 ต.ค. 62)

“Free” ไม่เสียงเงินหรือว่างกันแน่ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (6 ต.ค. 62)

Receptionist : Chris Jobs (12 ต.ค. 62)

Receptionist : Chris Jobs (12 ต.ค. 62)

"Reception" ไม่ใช่พนักงานต้อนรับ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (12 ต.ค. 62)

“Reception” ไม่ใช่พนักงานต้อนรับ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (12 ต.ค. 62)

Travel Agency : Chris Jobs (13 ต.ค. 62)

Travel Agency : Chris Jobs (13 ต.ค. 62)

"Destination" กับ "Station" แตกต่างกันอย่างไร : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (13 ต.ค. 62)

“Destination” กับ “Station” แตกต่างกันอย่างไร : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (13 ต.ค. 62)

I have a cough : Chris Jobs (20 ต.ค. 62)

I have a cough : Chris Jobs (20 ต.ค. 62)

คำว่า "อาการปวด" ในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (20 ต.ค. 62)

คำว่า “อาการปวด” ในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (20 ต.ค. 62)

Drugstore : Chris Jobs (26 ต.ค. 62)

Drugstore : Chris Jobs (26 ต.ค. 62)

ร้านขายยา ไม่ใช่ร้านขายเป็ด : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (26 ต.ค. 62)

ร้านขายยา ไม่ใช่ร้านขายเป็ด : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (26 ต.ค. 62)

I have a cold : Chris Jobs (27 ต.ค. 62)

I have a cold : Chris Jobs (27 ต.ค. 62)

อาการหวัด ในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (27 ต.ค. 62)

อาการหวัด ในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (27 ต.ค. 62)

Our Coffee Shop : Chris Jobs (2 พ.ย. 62)

Our Coffee Shop : Chris Jobs (2 พ.ย. 62)

Espresso ของต่างชาติไม่เหมือนของไทย : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (2 พ.ย. 62)

Espresso ของต่างชาติไม่เหมือนของไทย : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (2 พ.ย. 62)

Snacks and Desserts : Chris Jobs (3 พ.ย. 62)

Snacks and Desserts : Chris Jobs (3 พ.ย. 62)

น้ำผลไม้กับขนมหวาน ภาษาอังกฤษออกเสียงอย่างไร : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

น้ำผลไม้กับขนมหวาน ภาษาอังกฤษออกเสียงอย่างไร : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

Espresso and Cappuccino : Chris Jobs (9 พ.ย. 62)

Espresso and Cappuccino : Chris Jobs (9 พ.ย. 62)

น้ำผลไม้กับขนมหวาน ภาษาอังกฤษออกเสียงอย่างไร : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (9 พ.ย. 62)

น้ำผลไม้กับขนมหวาน ภาษาอังกฤษออกเสียงอย่างไร : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (9 พ.ย. 62)

Security or Secretary : Chris Jobs (10 พ.ย. 62)

Security or Secretary : Chris Jobs (10 พ.ย. 62)

"-ed" และ "-ing" แตกต่างกันอย่างไร : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (10 พ.ย. 62)

“-ed” และ “-ing” แตกต่างกันอย่างไร : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (10 พ.ย. 62)

International Course : Chris Jobs (16 พ.ย. 62)

International Course : Chris Jobs (16 พ.ย. 62)

คุณทำงานอะไรตอนนี้ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (16 พ.ย. 62)

คุณทำงานอะไรตอนนี้ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (16 พ.ย. 62)

Career ไม่ใช่ Carrier : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (17 พ.ย. 62)

Career ไม่ใช่ Carrier : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (17 พ.ย. 62)

Career and Korea : Chris Jobs (17 พ.ย. 62)

Career and Korea : Chris Jobs (17 พ.ย. 62)

Minutes of the meeting ไม่ใช่นาทีการประชุม : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (23 พ.ย. 62)

Minutes of the meeting ไม่ใช่นาทีการประชุม : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (23 พ.ย. 62)

Meeting Agenda : Chris Jobs (23 พ.ย. 62)

Meeting Agenda : Chris Jobs (23 พ.ย. 62)

Job Promotion : Chris Jobs (24 พ.ย. 62)

Job Promotion : Chris Jobs (24 พ.ย. 62)

Promotion and Raise : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (24 พ.ย. 62)

Promotion and Raise : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (24 พ.ย. 62)

Call off the meeting : Chris Jobs (30 พ.ย. 62)

Call off the meeting : Chris Jobs (30 พ.ย. 62)

Debt ไม่ใช่ Dead : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (30 พ.ย. 62)

Debt ไม่ใช่ Dead : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (30 พ.ย. 62)

Hang up the phone : Chris Jobs (1 ธ.ค. 62)

Hang up the phone : Chris Jobs (1 ธ.ค. 62)

สำนวนในสำนักงาน : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (1 ธ.ค. 62)

สำนวนในสำนักงาน : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (1 ธ.ค. 62)

Answer the phone : Chris Jobs (7 ธ.ค. 62)

Answer the phone : Chris Jobs (7 ธ.ค. 62)

ของใช้ในสำนักงาน : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (7 ธ.ค. 62)

ของใช้ในสำนักงาน : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (7 ธ.ค. 62)

Cab คือแท็กซี่ : Chris Jobs (8 ธ.ค. 62)

Cab คือแท็กซี่ : Chris Jobs (8 ธ.ค. 62)

คำว่า Cab คือ แท็กซี่ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (8 ธ.ค. 62)

คำว่า Cab คือ แท็กซี่ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (8 ธ.ค. 62)

©2024 Chrisworld.com All Rights Reserved.

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account