Chris Eng On Tour @ Companies and Colleges

Chris Cross : Teamwork & Communication Improve Team Results & Relationships Know Yourself, Understand Others, Communicate and Work Together as One

สัมมนาและเวิร์คช็อปสำหรับองค์กรของท่านที่อยากจะเพิ่มความสำเร็จและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกคนโดยการเรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารและการทำงานในสถานการณ์และกับกลุ่มคนที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกับเรา เราจะเรียนรู้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ว่าทำไมคนเราถึงได้มีความเหมือนและความแตกต่างกันและจะต้องทำอย่างไรที่จะให้ทุกคนสื่อสารและทำงานกัยอย่างมีความสุขและความสำเร็จภายใต้องค์กรเดียวกัน

Other Product

©2024 Chrisworld.com All Rights Reserved.

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account